Pályázat minta – Pályázatíró képzés

Fórum Információs Központ
Regionális Civil Központ Alapítvány

Pályázat minta – Pályázatíró képzés

Indokoltság

Az általunk lebonyolítani kívánt képzés a Fiatalok Lendületben 2007-2013 EU Közösségi Program és az EU által társfinanszírozott Új Magyarország Fejlesztési Terv elérését célozza.

1. A Fiatalok Lendületben 2007-2013 Program célja többek között:

  • a fiatalok aktív polgári szerepének előmozdítása, különös tekintettel az Európa-polgári szerepükre;
  • a fiatalok szolidaritásának fejlesztése, különös annak érdekében, hogy erősödjön a társadalmi összetartás az Európai Unióban.

A program pályázati eredményei és a pályázat hazai kezelőjének a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat (http://www.eurodes.hu és a http://www.mobilitas.hu) közleményei azonban azt mutatják, hogy a szervezetek, ifjúsági közösségek e célkitűzéseket nehezen képesek saját tevékenységeikhez illeszteni.

2. Fiatalok Lendületben Program céljai megjelennek az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjában (TÁMOP) is.  A TÁMOP közoktatást érintő prioritási tengelyéhez kapcsolódóan támogatni kívánja az aktív állampolgárság erősítését. Ezen belüla civil szerveződések egymás közötti, vagy közoktatási közművelődési, közgyűjteményi intézményekkel való partnerségben, vagy hálózatosodás keretében megvalósuló, az állampolgári aktivitást erősítő, egyúttal a fenntartható fejlődés követelményeit is figyelembe vevő programjait, akcióit, képzéseket, adatbázis-fejlesztéseket, virtuális agórák létrehozását kívánja támogatni. Ennek célja a civil aktivitás kereteinek szélesítése, az önkéntes munka, valamint a szolidaritás legkülönbözőbb formáinak erősítése.

Hosszú távú célok:

  • Az aktív állampolgárság erősítése;
  • a nem formális és informális tanulási formák kapcsolódásának elősegítése

 

Közvetlen célok:

  • Az aktív állampolgárság erősítését szolgáló EU források elérésének segítése

 

Célcsoportok

Az általunk megvalósítani kívánt képzésben 20 Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és Kassa megyében dolgozó ifjúsági munkás (civil szervezeti szakemberek és pedagógusok) vesz részt. A célcsoport meghatározásánál az alábbi tényezőket vettük figyelembe:

-          a Fiatalok Lendületben Program külföldi partnerek bevonását igényli

-          a TÁMOP vonatkozó intézkedése számol a határon átnyúló kapcsolatok építésével

-          a TÁMOP forrásainak elérése érdekében a civil szervezeteknek együtt kell működniük a közoktatási szereplőkkel.

 

Tevékenységek

1. Tananyagfejlesztés

A tananyagot 4 szakember dolgozza ki. E szakemberek és szervezeteik (Deáktér Egyesület, 12 Csillag Ifjúsági Közösség) részt vettek a Fiatalok Lendületben Program, illetve annak elődje az Ifjúság 2000-2006 Program által támogatott projektekben E mellett részben önálló, részben hálózatai projektek keretében közösen is vezettek már az az aktív állampolgárság és a fiatalok részvételével foglakozó képzéseket.

A tananyag proaktív, tréning jellegű képzés lebonyolítását segíti. Ezt indokolja, hogy a jelzett források elérésében a helyi szükségletek, igények megjelenítésének legalább akkora szerepe van, mint a pályázati programok céljaihoz történő illeszkedésnek.  Így a tananyag gyakorlati, a képzések résztvevőinek tapasztalatainak hasznosítására építő feladatokat tartalmaz majd. E feladatokhoz kapcsolódóan mutatjuk be a pályázatokhoz kapcsolódó elméleti és módszertani hátteret. A tananyag felépítése egyúttal igazodik ahhoz, hogy a fent említett források elérésében az innovatív eljárásoknak, a non formális tanulási elemek megjelenítésének is fontos szerepe van, amihez mintát kívánunk adni.

A tananyag egy 40 órás képzési program tartalmát öleli fel, s tartalmában a képzés tematikájához illeszkedik.

2. Képzés

A projekt keretében egy 48 órás proaktív pályázati képzést bonyolítunk le. A képzés 3 egyenként 16 órás képzési blokkból áll. A képzés tematikája a hasznosíthatóság érdekében a fent említett pályázati források szakmai területeire képezik le a szükséges pályázatírói és projektmenedzsment ismereteket. A képzés célcsoportjának szükségletei és a területre jellemző szakmai követelmények speciális más területen nem hangsúlyos elemek beépítését is megkövetelik. Ilyen témakör pl a leendő pályázatok potenciális célcsoportjainak megismerése vagy az önkéntesség és térítés mentes munka megkülönböztetése A képzés az alábbi tematikát követi:

 

Téma

Tárgy

 

Módszer

Óraszám

A pályázatok indokoltsága – helyzetelemzés a pályázatokban A diákok, fiatalok helyzete Statisztikai jellemzők,

2

A fiatalok részvétele Statisztikai jellemzők, és a résztvevők által érzékelt helyzet – SWOT

1

Az ifjúsági szervezetek szerepe Témanyitó előadás, irányított beszélgetés

1

A állampolgári nevelés a formális oktatásban, pedagógiai innováció

1

A pályázatok indokoltsága – fejlesztési és szakpolitikai relevancia EU fehér Könyv folyamat Szövegelemzés, közös feldolgozás, PEST (STEP) analízis

2

Európai Ifjúsági Egyezmény
Nemzeti ifjúságpolitika

2

Célok meghatározása Hosszú távú célok meghatározása JövőképProblémafaCélfa

4

Rövid távú célok meghatározása
Horizontális célkitűzések
Támogatási relevancia Fiatalok Lendületben Program Témanyitó előadás, irányított beszélgetés, a közösen megállapított célok érvényességének elemzése csoportokban és frontális munkában

3

TÁMOP
Polgárok Európáért Program

16

 

 

Téma

Tárgy

 

Módszer

Óraszám

A pályázatok célcsoportjai – a jellemzők, sajátosságok a diákok, fiatalok életkori sajátosságai, generációs előnyök, hátrányok Egyéni és kiscsoportos feladat, irányított vita

3

a pedagógusok és ifjúsági munkások beállítódásai, terhelhetősége
az ifjúsági terület szereplői
A közoktatás szereplői
Tevékenységek megtervezése – célcsoport A célcsoport elérése, bevonása A célfa alapján csoportos feladatterv készítés,A lehetséges módszerek közös feltárása és elemzése

5

A célcsoport fejlesztése, helyzetének javítása érdekében végzett tevékenységek
A célcsoport visszajelzése, értékelés
Tevékenységek megtervezése – a megvalósítók fejlődése A megvalósítók motiválása Kiscsoportos és közös feladatok:A SWOT-ban szereplő gyengeségek, veszélyek ellensúlyozása,a kockázatok elemzése,

a fejlesztő jellegű projektek építése

3

Konfliktusok kezelése (a pedagógusok és a civil ifjúsági munkások eltérő rendszerekben dolgoznak!)
A belső fejlesztés képzési és információs eszközei
Tevékenységek megtervezése – Projektszervezet,projektmenedzsment feladatok A partnerség elve – a döntés, irányítás és értékelés rendszerében Modellek elemzése

5

Személyi és közös felellőségek, feladatok Kiscsoportos feladatok során a projektmenedzsment feladatok feltárása, a módszerek meghatározása
A projekt közbeni és utólagos értékelése Tapasztalatok feldolgozása, irányított beszélgetés
HR, PR és kommunikáció Tapasztalatok feldolgozása, irányított beszélgetés, minták közös feldolgozása
 

16

 

Téma

Tárgy

 

Módszer

Óraszám

Ütemezés Előkészítés, megvalósítás értékelés megjelenítése GANTT-diagram 2
Mutatók Mennyiség és minőségi mutatók A célfa, a feladatterv és a megoldott feladatok alapján eredményességi mutatók bemutatása 2
Költségvetés tervezés A feladatterv és a költségvetés kapcsolata A feladat és ütemtervek alapján költségvetési táblák kitöltése,A civil és az intézményi szektor összefogásának elemzésre irányított beszélgetés és feladatA fogalmak tisztázására feladatok és közös elemzés 8
Önrész és másforrás szerepe és biztosítása
Támogatásban részesülő és a támogatásban nem részesülő partnerek
Önkéntesség v. térítésmentes hozzájárulás
Támogatás intenzitás
Megvalósíthatóság Logikai keretmátrix 4 projektötlet vizsgálata a logikai keretmátrix módszerével, önellenőrzés 2
A képzés értékelése Az eredményességi mutatók teljesülése, a résztvevők hangulata, a képzők teljesítménye, projektötletek, fejlesztési javaslatok Kérdőív, értékelő szeminárium 2
  16

 

Ütemezés

  Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Márc. Ápr.. Máj.
1. a potenciális partnerek tájékoztatása                      
2. tananyag kidolgozás                      
3. a résztvevők toborzása                      
4. képzési alkalom 1.                      
5. képzési alkalom 2                      
6. képzési alkalom 3                      
7.  Értékelés                      
8.  projekt lezárása                      
9. sajtóanyag közreadása                      

 

Elvárt eredmények

-          20 résztvevő a képzésen

-          48 órás képzési program lebonyolítása

-          A civil és az önkormányzati szektor szereplőinek együttműködése

-          1 szemléletében és tartalmában is új képzési anyag kidolgozása

-          4 projekt terv kidolgozása

-          1 EU Közösség Program elérésének segítése

-          1 TÁMOP intézkedés elérésének segítése

-